Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 772/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ


Αθήνα, 8-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.:293
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ»

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Έτος Έκδοσης: 2017            Σελίδες: 1128.
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας