Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. - ΦΕΚ B 4447/2016
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διαγωνισμός ΕΣΔι 22η Σειρά

Διαγωνισμός ΕΣΔι 23η Σειρά

  

 

 

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. ΑΣΤΙΚΟ Ι

  2. ΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΙ

 

23 ΣΕΙΡΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    

 

28 17-1-2017

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΓ΄ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ)

ΕΔΔΑ Gengoux v. Belgium - κράτηση καρκινοπαθήΔεν υπήρχε καμία παραβίαση των άρθρων 2  (δικαίωμα στη ζωή) της Ε.Σ.Δ.Α.   και 3 (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) της Ε.Σ.Δ.Α.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Διαγωνισμός ΕΣΔι 24η Σειρά

 Η αύξηση του ορίου αποχώρησης από την υπηρεσία των δικαστών θα λειτουργήσει τροχιοδεικτικά για όλους τους εργαζόμενους

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Η αύξηση του ορίου αποχώρησης από την υπηρεσία των δικαστών θα λειτουργήσει τροχιοδεικτικά για όλους τους εργαζόμενους 

ΔΕΕ (προδικ): Έννοια του «εργαζομένου» - Έννοια της «οικονομικής δραστηριότητας» - ένωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Ε.Ε: Επίσημες αργίες για το έτος 2017

14.1.2017   
EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
C 13/5

(2017/C 13/03)

« Το εργατικό δίκαιο ενώπιον νέων μορφών ευέλικτης απασχόλησης».

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) - 2016
11. 13-1-2017

ΦΕΚ A 1/2017

ΕνΔΕ: ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΔΙΚΕΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 2008


          Μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 Συντ. (Μισθοδικείου) σχετικά με τις αγωγές που εκκρεμούν και αφορούν αναδρομικές αποδοχές ετών 2007 και πριν, που μας έχουν ήδη καταβληθεί, ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι είναι απαραίτητη η υποβολή δήλωσης παραίτησης από τα σχετικά δικόγραφα, ώστε να μην επιδικαστούν σε βάρος μας δικαστικά έξοδα.
           Για το σκοπό αυτό και

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Συλλήψεις δικαστών στην Τουρκία


ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 1392/2016

ΦΕΚ Γ 1392/2016 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με το από 21.12.2016 προεδρικό διάταγμα, που εκ-
δόθηκε μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : «Η εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή, που εισήχθη με το νόμο 4446/2016 και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας».
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                 Αθήνα,   11 Ιανουαρίου 2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                           Αρ. Πρωτ.: 148
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ.   Δ/νση:  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98   Τ.Κ.115 03                                          ΠΡΟΣ:
FAX:              210-69.80.076                         Τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων
Τηλέφωνο:    210-69.62.368                        Διεύθυνσης και τους Διευθύνοντες
E-mail:  g-epitropia-d-d@otenet.gr             Προέδρους των Διοικητικών Δικαστηρίων
                                                                      της Χώρας.
                                                                    

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ: Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

«Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, με άμεση καταχώριση του περιεχομένου τους στο πληροφοριακό σύστημα «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.».

                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αθήνα,   5 Ιανουαρίου  2017
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ             Αριθ. Πρωτ.:  51
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ταχ.   Δ/νση           :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
Τ.Θ. 160 98              Τ.Κ.115 03                                                  ΠΡΟΣ:
FAX                        :  210-69.80.076                      1. Τους Προέδρους των Τριμελών
Τηλέφωνο             :  210-69.62.368                          Συμβουλίων Διεύθυνσης και τους
E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr                     Διευθύνοντες Προέδρους των
                                                                                     Διοικητικών Δικαστηρίων της
                                                                                     Χώρας
                                                                               2.Τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης
                                                                                       της Γραμματείας των ίδιων
                                                                                       δικαστηρίων
                                                                                                  
                                                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
                                                                                        Στον Πρόεδρο της Επιτροπής
                                                                                        Πληροφοριακών Συστημάτων
                                                                                        (άρθρου 27 παρ. 1 και 3 του
                                                                                         Κανονισμού του Σ.τ.Ε.)
                                                                                     κ. Παναγιώτη-Κίμωνα Ευστρατίου,
                                                                                          Σύμβουλο Επικρατείας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενόψει των επικείμενων συνεδριάσεων του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, όσοι εκ των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών επιθυμούν να μετατεθούν, παρακαλούνται

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕνΑΑΔΕ
ΕΔΔ: «Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες της 12.2.2017»       Την  12.1.2017 και ώρα 09.00 συνήλθε στα γραφεία της

Επιτρ. Αναστ. ΣτΕ 373/2016 "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΥΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ" - ΜΕ ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ


Αριθμός 373/2016 

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας
(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΥΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ"
___________________
Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 5 Δεκεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Ν. Σακελλαρίου, Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, Δ. Σκαλτσούνης, Μ. Παπαδοπούλου, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι.
Για να αποφασίσει σχετικά με την από 14 Νοεμβρίου 2016 αίτηση:
των ν.π.ι.δ. με την επωνυμία: 1. «Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας», που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 47-49), 2. «Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου», που εδρεύει στην Αθήνα (Τσόχα και Βουρνάζου 4), 3. «Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος», που εδρεύει στην Αθήνα (πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 16), 4. «Ένωση Διοικητικών Δικαστών», που εδρεύει στην Αθήνα (Λουίζης Ριανκούρ 85) και 5. «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων», που εδρεύει στην Αθήνα (Πρωτοδικείο Αθηνών, πρώην Σχολή Ευελπίδων, κτίριο 6, γραφείο 210),
κατά των Υπουργών: 1. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 2. Οικονομικών.
Με την αίτηση αυτή οι αιτούσες ενώσεις επιδιώκουν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ' αριθμ. 1846 οικ./13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών.
Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε τον εισηγητή, Σύμβουλο Δ. Σκαλτσούνη.

ΔΣΑ: Καταδίκη επιθέσεων κατά Δικηγόρων

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ


                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                            Αθήνα, 11/1/2017