Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ 27-5-2017Η Δικαιοσύνη παίζει μπάλα - Φιλικός φιλανθρωπικός αγώνας ποδοσφαίρου

Αποζημίωση σε δικαστή, επειδή δεν είχε τη δυνατότητα στη χώρα του να στραφεί δικαστικά κατά της απόφασης που τον έθετε σε διαθεσιμότητα (ΕΔΔΑ)

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ομόφωνα με απόφαση της 23ης Μαϊου 2017, ότι η Σλοβακία παραβίασε το άρθρο 6 παρ.1 (δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (υπόθεση Paluda κατά Σλοβακίας -αίτηση υπ 'αριθ. 33392/12).

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

'Ερευνα - μελέτη για την χωρητικότητα των ελληνικών φυλακώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 22/05/2017
Θέμα:'Ερευνα - μελέτη για την χωρητικότητα των ελληνικών φυλακών

ΕΔΔΑ 6.4.2017, A.P., Garcon and Nicot v. France - Δικαίωμα αυτοκαθορισμού – – Νομική αναγνώριση της ταυτότητας του προσώπου, όσον αφορά το φύλο του

ΕΔΔΑ 6.4.2017, A.P., Garcon and Nicot v. France (79885/12, 52471/13, 52596/13)
Ιδιωτικός βίος (άρ. 8 ΕΣΔΑ) – Δικαίωμα αυτοκαθορισμού – Προστασία της αξίας και της ακεραιότητας του προσώπου (άρ. 3 ΕΣΔΑ) – Θετικές

Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Εγκ ΕισΑΠ: «Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος»ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Αθήνα 15-5-2017   

 

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 452/2017

ΦΕΚ Γ 452/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΦΕΚ Γ 460/2017

ΦΕΚ Γ 460/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ν. 4472/2017 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ κτλ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4472
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τρο-
ποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και με-
ταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοι-
πές διατάξεις.

ΕΔΔΑ 18.5.2017, Johannesson and others v. Iceland (22007/11) Αρχές επιβολής κυρώσεων – Ne bis in idem –

 Διοικητική και ποινική διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παράβαση φοροδιαφυγής – Έλλειψη στενού ουσιαστικού και χρονικού συνδέσμου μεταξύ των δύο διαδικασιών

ΓΝΩΜ. ΟΛ.ΕΙΡ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Κατ’ άρθρο 14 παρ.4 ΚΟΔΚΔΚ)

Πειραιάς, 18/05/2017

Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

"Προκήρυξη θέσης Εθνικού Εμπειρογνώμονα νια θέματα τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (Eurojust)»
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΕΚ B 1699/2017 - ΔΠΣερ - ΔΠΝαυπ - ΔΠΛιβ - ΔΠΒολ

ΦΕΚ B 1699/2017 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμός Προέδρου και μελών του ΔΣ Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου. (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 226/2017 )

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 226/2017 

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Αριθμ. 28756 οίκ.
Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Ηρακλείου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη: