Σάββατο, 1 Αυγούστου 2015

Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών. (ΦΕΚ B 1525/2015)

1-8-2015

ΦΕΚ B 1620/2015 
Άρθρο 1
Παρατείνεται έως τις 31 Αυγούστου 2015 η ισχύς της υπ’ αριθ. 49214/21−7−2015 υπουργικής απόφασης «Ανα− στολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων, εγγυοδοσιών και χρηματικών ποσών από μετατροπή ποινών» (Β ́ 1525). 


20-7-2015

ΦΕΚ B 1525/2015


Άρθρο 1
Αναστέλλεται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015
η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης,
ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων,

Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2015

Παραίτηση του Αντιπροέδρου της ΕΔΕ κ. Β.Μπάση


Με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη διπλή παραίτηση του συναδέλφου Προέδρου Εφετών κ. Βασίλειου Μπάση από τη θέση του Αντιπροέδρου και στη συνέχεια από απλό μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΕ. Με άκρα μυστικοπάθεια η παραίτηση αυτή που έλαβε χώρα πριν 2 εβδομάδες περίπου κρατήθηκε κρυφή έναντι των λοιπών μελών του Δ.Σ. από το (εναπομείναν) προεδρείο. Την αποδοκιμασία μας σε τέτοιες μεθοδεύσεις εκφράσαμε σήμερα τηλεφωνικά στη Γενική Γραμματέα της ΕΔΕ κα Μαργαρίτα Στενιώτη.

Ο Πολίτης Πρόεδρος. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε πολίτευμα

Τάκης Βιδάλης, Ο Πολίτης Πρόεδρος. Γιατί πρέπει να αλλάξουμε πολίτευμα, Πρόλογος: Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, εκδόσεις Παπαζήση, 2015, 141 σελ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


  ΕΝΩΣΗ
  ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
  ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529
  Τ.Κ. 101. 71
  Αθήνα, 30-07-2015
  Αρ. Πρωτ.: 61

  Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2015

  ΕΣΔΙ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  EUROPEAN JUDICIAL TRAINING NETWORK (EJTN)ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
              Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικής Εκπαίδευσης (ΕJTN), που εδρεύει στις Βρυξέλλες, επανιδρύθηκε στις 13.10.2006 ως μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός (non-profit making international organization), με σκοπούς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης του Άμστερνταμ της 2.10.1997 (δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού «χώρου» δικαιοσύνης, προαγωγή της αμοιβαίας ενημέρωσης ως προς τα ευρωπαϊκά νομικά  συστήματα κλπ). Περιλαμβάνει τους εθνικούς οργανισμούς, που είναι αρμόδιοι για την εκπαίδευση δικαστών, έχουν όμως προσχωρήσει σε αυτό κι άλλοι φορείς (π.χ. η Ένωση Συμβουλίων της Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

  Κρούεται ο κώδωνας κινδύνου για το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας  Παναγιώτης Τσιμπούκης 28/07/201517:29


  Πλειστηριασμοί, «γρήγορες» δίκες, κόστος είναι μερικά από τα θέματα που θίγει η Ένωση στην αναφορά της για τον νέο Κώδικα που ψηφίστηκε από τη Βουλή, ως προαπαιτούμενο του νέου μνημονίου

  Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

  Ζητήματα Κτηματολογικού Δικονομικού Δικαίου


  ΦΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ (ΦΕΚ Γ 711/2015 )

  ΦΕΚ Γ 711/2015


  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
  (3)
  Με Προεδρικό διάταγμα της 30ης Ιουνίου 2015, που
  εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
  Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
  σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος, τα άρθρα
  49, 51, 52 και 78 του Ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως ισχύουν
  και τις με αριθμούς 82, 97 και 99/2015 αποφάσεις του
  Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινι−
  κής Δικαιοσύνης:

  24/7/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


                                     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                          24/7/2015
  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΈΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

  Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2015

  ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, λαμβάνοντας αφορμή από δημόσια Δήλωση του δικηγόρου Αθηνών Μ. Δημητρακόπουλου, στην οποία –εκτός άλλων- στρέφεται προσωπικά κατά Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, αναφερόμενος ειρωνικά στη «μέγιστη νομική της κατάρτιση», για το λόγο ότι ο χειρισμός εκ μέρους της  υπόθεσης, την οποία εκείνος ανέλαβε ως συνήγορος υπεράσπισης, δεν  ικανοποίησε τον ίδιο ή τον εντολέα του, περιορίζεται να υπογραμμίσει τα ακόλουθα :

  N. 4335/2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015

  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: Ανακοίνωση περί δήλωσης συνηγόρου υπεράσπισης σε βάροςΕισαγγελικής Λειτουργού

  ΕΝΩΣΗ
  ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ            
  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210
  ΤΗΛ: 210 88 27 380-  FAX 210 88 41 529
  Τ.Κ. 101. 71
  e- mail: endikeis@otenet.gr  Αθήνα, 23-7-2015
  Αρ.πρωτ. : 59
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Δελτιο Τύπου: Απόφαση Συντονιστικής για ΚΠολΔ_Εκτακτη σύγκλησηΟλομέλειας την Παρασκευή


  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                                          23/7/2015
  Αποφάσεις Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για το ν/σ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας